VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.