Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc tổ chức hội thảo lý luận

    15:33 - 22/07/2019

    Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc với chủ đề “Một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” đã được tổ chức.