Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khoảng 20,8 triệu người tăng huyết áp

    12:16 - 20/05/2016

    Một khảo sát mới nhất của Hội Tim mạch VN cho thấy số người trưởng thành (25 tuổi trở lên) bị tăng huyết áp ở VN tăng gần gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn, từ 25,1% năm 2008 lên trên 47% năm ...