Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cục Hải quan TPHCM thực hiện mô hình họp giao ban điện tử

    10:56 - 20/09/2019

    (VOH) - Từ tháng 9/2019, Cục Hải quan TPHCM chính thức thực hiện mô hình “Họp giao ban điện tử” thông qua phần mềm Hệ thống quản trị tập trung (HCAS) do chính đơn vị thiết kế xây dựng.