Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xem xét xử lý kỷ luật phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn

    07:30 - 28/07/2019

    Ngày 27-7, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp kỳ thứ 20, xem xét một số nội dung về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.