VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Osaka (Nhật Bản) cho biết, họ đã thực hiện ca ghép giác mạc đầu tiên trên thế giới sử dụng tế bào gốc đa năng (iPS).