Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xử lý cán bộ nếu kê khai thu nhập, tài sản không trung thực

    13:03 - 28/10/2017

    Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có cán bộ cao cấp (năm 2016 không phát hiện trường ...