Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM không có trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018

    06:09 - 28/05/2019

    UBND TP HCM cho biết qua tổng hợp, báo cáo của các đơn vị về kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 không có trường hợp có phản ảnh, tố cáo phải xác minh tài sản, thu nhập.