Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tết đến lại lo "kẹt" ATM

    12:44 - 05/02/2018

    Lường trước tình hình này, nhiều ngân hàng thương mại đã có các phương án chuẩn bị để tránh quá tải tại các máy ATM.