Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018

    17:22 - 31/12/2018

    Chiều ngày 14/12/2018, Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018 cho các hội viên là con em đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.