Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khẩu độ là gì? Vai trò của khẩu độ trong máy ảnh?

    08:10 - 18/09/2019

    Bài viết giải đáp thắc mắc về khẩu độ: Khẩu độ là gì? Khẩu độ được đo lường như thế nào? Có các loại khẩu độ nào và ảnh hưởng của từng loại tới hình ảnh ra sao?