Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hiểu rõ về cách khấu hao tài sản cố định trong năm 2019

    11:15 - 03/09/2019

    (VOH) - Khấu hao tài sản cố định là gì? Đây là công việc cần thiết của mỗi doanh nghiệp giúp doanh nghiệp định giá sản phẩm chính xác nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất.