Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đánh giá đội ngũ công chức: Chỉ 3% yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ

    11:08 - 24/05/2019

    Con số 3% công chức có năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ công vụ được đưa ra trước khi Quốc hội thảo luận về dự thảo luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chiều nay ...