Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc TP và Thảo Cầm Viên Sài Gòn

    05:00 - 26/09/2019

    (VOH) - UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc TP, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Safari) và 10 phân khu dọc sông Sài Gòn.