Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng hợp kiến thức về Logarit và cách giải toán Logarit

    12:55 - 11/09/2019

    (VOH)-Trong toán học, logarit là phép toán nghịch đảo của lũy thừa. Điều đó có nghĩa logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định,gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con ...