Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hướng tới tổng kết các Nghị quyết lớn về kinh tế nông lâm nghiệp

    00:48 - 16/07/2019

    (VOH) - Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương...