Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 20/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 20/10/2018

  12:02 - 20/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/10/2018.

  XSMN 17/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 4 17/10/2018

  12:47 - 17/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/10/2018.

  XSMN 24/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 4 24/10/2018

  11:43 - 24/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/10/2018.

  XSMN 18/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 5 18/10/2018

  11:57 - 18/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/10/2018.

  XSMN 21/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay chủ nhật 21/10/2018

  11:51 - 21/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/10/2018.

  XSMN 23/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 3 23/10/2018

  11:56 - 23/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/10/2018.

  XSMN 19/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 6 19/10/2018

  11:56 - 19/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/10/2018.

  XSMN 16/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 3 16/10/2018

  13:28 - 16/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/10/2018.

  XSMN 25/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 5 25/10/2018

  11:56 - 25/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/10/2018.

  XSMN 22/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 2 22/10/2018

  12:00 - 22/10/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/10/2018.