Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chánh án TAND Tối cao: Sẽ có hướng dẫn cụ thể xác định hành vi dâm ô

    15:22 - 27/05/2019

    Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo độ chính xác cao, tạo ra được hành lang pháp lý cho cuộc đấu tranh chống hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nhưng cũng không tạo ra rào cản cho các quan hệ XH ...