Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bạo hành trẻ tại trường học: Cần thay đổi quan điểm về “kỷ luật” trong trường học !

    18:50 - 12/04/2018

    (VOH) - Hành động đánh, mắng, sỉ nhục… học sinh trong trường học đang được không ít người coi là một phương pháp “kỷ luật”, “giáo dục”.