VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim nói ông đã tự giới thiệu với nhà vua hôm 13/10 với bằng chứng cho thấy ông đủ sự ủng hộ để lật đổ thủ tướng và thành lập chính phủ mới.