VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giải quần vợt truyền thống Ngành LĐ TB 7 XH TP lần thứ 10 năm 2019 vừa được Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP tổ chức khai mạc sáng 24/8.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Chính phủ có nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân trong chức năng  quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.