Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trộm đột nhập lấy 30 lượng vàng

    14:15 - 16/11/2015

    Tủ trưng bày bị mở tung, toàn bộ số trang sức tương đương khoảng 30 lượng vàng đã bị trộm lấy sạch.