Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer

    09:37 - 24/10/2018

    Là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, thường đường tổ chức trong tháng 10 âm lịch.