VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất vào 7 giờ 30 phút ngày 5/9/2018 tại tất cả các trường.