VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Họa sĩ Văn Giao sinh tại Hà Nội và ông có nhiều sáng tác nặng lòng với thủ đô.