Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Liên hoan tiếng hát Hội Cựu thanh niên xung phong TPHCM lần thứ nhất năm 2019

    14:58 - 13/07/2019

    (VOH) - Sáng 13/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức chương trình “Liên hoan tiếng hát Hội Cựu thanh niên xung phong TPHCM lần thứ 1 – năm 2019”.