Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Úc ban hành hàng loạt tờ 50 đô la với... lỗi chính tả

    11:13 - 11/05/2019

    (VOH) - Tờ 50 đô la Úc mới nhất đi kèm với một sai lầm lớn ẩn mình trong bản in nhỏ được xem là một lỗi đánh máy hơi xấu hổ.