Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

    14:40 - 03/05/2019

    (VOH) - Lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang.