Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Facebook thông báo đã xác định nguyên nhân gây sập mạng

    05:41 - 15/03/2019

    Đến khoảng bắt đầu qua ngày mới 15-3 (giờ VN), công ty Facebook thông báo đã xác định được nguyên nhân gây sự cố ảnh hưởng truy cập trên diện rộng đối với các nền tảng của mạng xã hội này.