VOH default thumbnail
 - 
Đơn kiện trên được trình lên Tòa án Cấp cao tại Washington ngày 19/12, trong đó nêu rõ Facebook đã không những không bảo vệ được quyền riêng tư mà còn lừa dối người dùng mạng xã hội này .