Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và xin ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

    14:41 - 18/12/2019

    (VOH) - Sáng 18/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, 2014-2019 và xin ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.