Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thời gian trung bình để cá sống không có nước là bao nhiêu?

    12:00 - 09/11/2019

    Cá có rất nhiều loại với nhiều kích cỡ khác nhau và khả năng thở của chúng cũng đa dạng tùy theo chủng loại.