VOH default thumbnail
 - 
Bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một chân của nam du khách để cứu sống anh.