VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ông Mã Kiện, cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị xử tù chung thân vì tội tham nhũng và giao dịch nội gián.