Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nga muốn một mặt trận chống khủng bố do LHQ phụ trách

    06:24 - 28/04/2016

    Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi thành lập một mặt trận chung chống khủng bố dưới quyền của LHQ dựa trên luật pháp quốc tế.