Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mẫu giấy xác nhận lương chuẩn nhất để chứng thực tài chính

    19:42 - 11/10/2019

    Biết rõ mẫu xác nhận lương sẽ giúp chúng ta cung cấp chính xác toàn bộ nội dung yêu cầu bên trong mẫu để làm thủ tục liên quan đến vay vốn, xuất ngoại… nhanh chóng hơn.