Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sáng tạo của sinh viên Việt Nam : Phun thuốc trừ sâu từ 'trên không' !

    09:41 - 06/05/2019

    (VOH) - Loại máy bay phun thuốc trừ sâu này có thể bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn, khi hết thuốc máy bay tự độngquay về nạp thuốc, sau đó tiếp tục bay về vị trí cũ để phun tiếp.