Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Miễn tiền nước cho hộ nghèo và khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

    18:37 - 31/03/2020

    (VOH) - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ miễn tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 trong 3 tháng.