Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện 'thuốc trường sinh bất lão' trong mộ cổ Trung Quốc

    14:18 - 04/03/2019

    Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loại nước được cho là “thuốc trường sinh bất lão” trong ngôi mộ cổ ở Trung Quốc.