Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thí sinh sử dụng từ 'young' hay 'your' đều được tính điểm

    14:20 - 05/06/2019

    (VOH) - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định thí sinh sử dụng từ “young” hay “your” đều được tính điểm trọn vẹn nếu làm đúng phần nội dung còn lại của câu.