Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Microsoft giải thích lý do thâu tóm LinkedIn với giá 26,2 tỉ USD

    14:04 - 28/09/2017

    CEO Microsoft - ông Satya Nadella, đã đưa ra những nhận định liên quan đến lý do đằng sau việc công ty chi đến 26,2 tỉ USD để mua lại nền tảng mạng tuyển dụng chuyên nghiệp LinkedIn vào năm ...