Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng Thái Lan ra lệnh chấm dứt sự cầm quyền của quân đội

    11:02 - 10/07/2019

    Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) do ông Prayut đứng đầu sẽ được giải tán theo Hiến pháp khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức.