Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam nhập siêu hơn 24 tỷ USD từ các nền kinh tế APEC

    17:05 - 12/11/2017

    Tổng giá trị nhập siêu từ các nền kinh tế thành viên APEC từ đầu năm đến nay cao hơn mức bình quân giai đoạn 2010-2017 khoảng 630 triệu USD.