Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội Đồng Quản Trị MSB bổ nhiệm nhân sự cấp cao

    10:22 - 16/01/2020

    (VOH) - Ông Huỳnh Bửu Quang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB và ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức Quyền Tổng Giám đốc MSB kể từ ngày 1/2/2020.