Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cơ hội mới cho ngành hàng hải Việt Nam

    15:41 - 13/11/2019

    (VOH) - “Doanh nghiệp hàng hải Việt Nam cần tìm cách đổi mới để đáp ứng các quy định mới và bắt kịp làn sóng số hóa toàn cầu”...