Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 1/9 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSBP 1/9 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSBP – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSLA 1/9 - Kết quả xổ số Long An hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSLA – Kết quả xổ số kiến thiết Long An được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSHCM 1/9 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSHG 1/9 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSHG – Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSMT 1/9 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSQNG 1/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSDNG 1/9 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.

  XSDNO 1/9 - Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay thứ 7 01/09/2018

  12:00 - 01/09/2018

  (VOH) - XSDNO – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 01/09/2018.