VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá xăng dầu hôm nay biến động nhẹ vào đầu tuần. Dự kiến trong tuần này, khối lượng giao dịch có thể thưa thớt do thị trường nghỉ lễ Giáng sinh.