VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Đôi khi thật khó để tìm hiểu nguyên do của việc ngủ ngáy. Song, một số yếu tố sau có thể lí giải phần nào.