Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngày xã hội học Nam Bộ 2019 – chia sẻ tri thức xã hội học

    16:49 - 21/12/2019

    (VOH) - Ngày Xã hội học Nam bộ 2019 vừa diễn ra tại TPHCM, do trường Đại học Mở TPHCM đăng cai tổ chức.