Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nam sinh viên một mình đi cướp tiệm vàng Đại Lợi Chanh

    17:55 - 06/06/2017

    Bước đầu Huỳnh Khắc Vinh khai nhận do nợ tiền ngân hàng, túng quá nên đã mượn xe máy của bạn, chuẩn bị dao, đá cục giấu trong ba lô rồi xông vào tiệm vàng Đại Lợi Chanh.